Drivstoff / Septik

DRIVSTOFF OG SEPTIK

Eco-1 har, som første selskap i Norge, startet lanseringen av en landsdekkende fornybar dieselkjede. De ubemannede drivstoffstasjonene selger 2G POLAR og 2G MARINE og er tilgjengelig på vårt bryggeanlegg på Tofte. 2G er en fornybar diesel som kan brukes på alle dieselkjøretøy uten at det er behov for å tilpasse motoren. I løpet av sesongen 2017 vil vi også tilby bensin på pumpene.

Septiktømmestasjon er også tilgengelig på bryggeanlegget.